Holiday sketching on the iPad 2019

Kaspar tamsalu kris6

Holday sketching on the iPad

Kaspar tamsalu kristo1

Holday sketching on the iPad

Kaspar tamsalu kris5

Holday sketching on the iPad

Kaspar tamsalu kris3

Holday sketching on the iPad

Kaspar tamsalu kris2

Holday sketching on the iPad

Kaspar tamsalu kris4

Holday sketching on the iPad

Kaspar tamsalu kris1

Holday sketching on the iPad

2019 Holiday sketching the fam on the iPad with Procreate.